Mã Zip/Postal Code của Lewis, thuộc Idaho - United States

Danh sách mã zip / postal code của Lewis: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Lewis cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Idaho.

Zip/Postal Codes

Craigmont 83523
Kamiah 83536
Nezperce 83543
Reubens 83548
Winchester 83555