Mã Zip/Postal Code của Oneida, thuộc Idaho - United States

Danh sách mã zip / postal code của Oneida: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Oneida cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Idaho.

Zip/Postal Codes

Holbrook 83243
Malad City 83252