Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Canada: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Canada, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Canada có tổng cộng 13 tỉnh / tiểu bang, có 182 quận / huyện và 1343 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions