Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của El Salvador: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của El Salvador, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước El Salvador có tổng cộng 0 tỉnh / tiểu bang, có 0 quận / huyện và 0 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

El Salvador does not use zip or postal codes. If it's required for an online forms, use 00000 or other random numbers