Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Czech Republic: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Czech Republic, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Czech Republic có tổng cộng 14 tỉnh / tiểu bang, có 0 quận / huyện và 14166 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions