Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Costa Rica: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Costa Rica, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Costa Rica có tổng cộng 7 tỉnh / tiểu bang, có 75 quận / huyện và 7470 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions