Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Colombia: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Colombia, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Colombia có tổng cộng 33 tỉnh / tiểu bang, có 1118 quận / huyện và 22012 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions