Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Mauritius: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Mauritius, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Mauritius có tổng cộng 12 tỉnh / tiểu bang, có 0 quận / huyện và 1937 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions