Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Virgin Islands, U.S.: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Virgin Islands, U.S., dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Virgin Islands, U.S. có tổng cộng 3 tỉnh / tiểu bang, có 0 quận / huyện và 5 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions