Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Puerto Rico: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Puerto Rico, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Puerto Rico có tổng cộng 78 tỉnh / tiểu bang, có 0 quận / huyện và 102 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions