Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của United States: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của United States, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước United States có tổng cộng 52 tỉnh / tiểu bang, có 3224 quận / huyện và 29666 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions