Mã zip / postal code của Pennsylvania, thuộc United States

Danh sách mã zip / postal code của Pennsylvania: Bạn có thể tra cứu mã zip / postal code của Pennsylvania cập nhật mới nhất 2020, mã Zip Codes lấy tự động từ các trang chính thống nên chính xác 100%.

Tỉnh / tiểu bang United States có tổng cộng 71 quận huyện và 1312 xã / phường, bạn có thể tìm mã zip code của tất cả các khu vực này tại đây.

Regions