Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Haiti: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Haiti, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Haiti có tổng cộng 10 tỉnh / tiểu bang, có 41 quận / huyện và 133 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Regions