Mã zip / postal code của

Danh sách mã zip / postal code của Cuba: Trang tìm kiếm mã zip / postal code tất cả các địa điểm của Cuba, dữ liệu được cập nhật mới nhất 2020 và cập nhật tự động.

Nước Cuba có tổng cộng 0 tỉnh / tiểu bang, có 0 quận / huyện và 0 xã / phường. Bạn có thể tìm tất cả mã zip / postal code của các khu vực này tại đây.

Cuba does not use zip or postal codes. If it's required for an online forms, use 00000 or other random numbers.