Mã zip / postal code của Marshall Islands, thuộc United States

Danh sách mã zip / postal code của Marshall Islands: Bạn có thể tra cứu mã zip / postal code của Marshall Islands cập nhật mới nhất 2020, mã Zip Codes lấy tự động từ các trang chính thống nên chính xác 100%.

Tỉnh / tiểu bang United States có tổng cộng 0 quận huyện và 0 xã / phường, bạn có thể tìm mã zip code của tất cả các khu vực này tại đây.

Zip/Postal Codes

Ebeye 96970
Marshall Islands 96960