Mã zip / postal code của Utah, thuộc United States

Danh sách mã zip / postal code của Utah: Bạn có thể tra cứu mã zip / postal code của Utah cập nhật mới nhất 2020, mã Zip Codes lấy tự động từ các trang chính thống nên chính xác 100%.

Tỉnh / tiểu bang United States có tổng cộng 31 quận huyện và 0 xã / phường, bạn có thể tìm mã zip code của tất cả các khu vực này tại đây.

Regions

Zip/Postal Codes

Alpine 84004
American Fork 84003
Cedar Valley 84013
Eagle Mountain 84005
Elberta 84626
Goshen 84633
Lehi 84043
Lindon 84042
Mapleton 84664
Orem 84057 | 84058 | 84059 | 84097
Payson 84651
Pleasant Grove 84062
Salem 84653
Santaquin 84655
Saratoga Springs 84045
Spanish Fork 84660
Springville 84663