Mã zip / postal code của Oklahoma, thuộc United States

Danh sách mã zip / postal code của Oklahoma: Bạn có thể tra cứu mã zip / postal code của Oklahoma cập nhật mới nhất 2020, mã Zip Codes lấy tự động từ các trang chính thống nên chính xác 100%.

Tỉnh / tiểu bang United States có tổng cộng 77 quận huyện và 0 xã / phường, bạn có thể tìm mã zip code của tất cả các khu vực này tại đây.

Regions

Zip/Postal Codes

Arcadia 73007
Bethany 73008
Choctaw 73020
Davis 73039
Edmond 73003 | 73012 | 73013 | 73025 | 73034 | 73083
Harrah 73045
Jones 73049
Luther 73054
Newalla 74857
Nicoma Park 73066
Spencer 73084
Wheatland 73097