Mã zip / postal code của Wisconsin, thuộc United States

Danh sách mã zip / postal code của Wisconsin: Bạn có thể tra cứu mã zip / postal code của Wisconsin cập nhật mới nhất 2020, mã Zip Codes lấy tự động từ các trang chính thống nên chính xác 100%.

Tỉnh / tiểu bang United States có tổng cộng 72 quận huyện và 0 xã / phường, bạn có thể tìm mã zip code của tất cả các khu vực này tại đây.

Regions