Mã zip / postal code của Idaho, thuộc United States

Danh sách mã zip / postal code của Idaho: Bạn có thể tra cứu mã zip / postal code của Idaho cập nhật mới nhất 2020, mã Zip Codes lấy tự động từ các trang chính thống nên chính xác 100%.

Tỉnh / tiểu bang United States có tổng cộng 43 quận huyện và 1963 xã / phường, bạn có thể tìm mã zip code của tất cả các khu vực này tại đây.

Regions

Zip/Postal Codes

Cottonwood 83522
Elk City 83525
Fenn 83531
Ferdinand 83526
Grangeville 83530
Greencreek 83533
Kooskia 83539
Lucile 83542
Pollock 83547
Riggins 83549
Stites 83552
Warren 83671
White Bird 83554