Mã Zip/Postal Code của Boise, thuộc Idaho - United States

Danh sách mã zip / postal code của Boise: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Boise cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Idaho.

Zip/Postal Codes

Banks 83602
Garden Valley 83622
Horseshoe Bend 83629
Idaho City 83631
Lowman 83637
Meridian 83646
Placerville 83666