Mã Zip/Postal Code của Lemhi, thuộc Idaho - United States

Danh sách mã zip / postal code của Lemhi: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Lemhi cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Idaho.

Zip/Postal Codes

May 83253
North Fork 83466
Salmon 83467
Shoup 83469
Tendoy 83468
Carmen 83462
Cobalt 83229
Gibbonsville 83463
Leadore 83464
Lemhi 83465