Mã Zip/Postal Code của Minidoka, thuộc Idaho - United States

Danh sách mã zip / postal code của Minidoka: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Minidoka cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Idaho.

Zip/Postal Codes

Heyburn 83336
Minidoka 83343
Paul 83347
Rupert 83350