Mã Zip/Postal Code của Covington, thuộc Alabama - United States

Danh sách mã zip / postal code của Covington: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Covington cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Alabama.

Zip/Postal Codes

Andalusia 36420
Florala 36442
Gantt 36038
Lockhart 36455
Opp 36467
Red Level 36474
River Falls 36476
Wing 36483