Mã Zip/Postal Code của Dallas, thuộc Alabama - United States

Danh sách mã zip / postal code của Dallas: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Dallas cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Alabama.

Zip/Postal Codes

Marion Junction 36759
Minter 36761
Orrville 36767
Plantersville 36758
Safford 36773
Sardis 36775
Selma 36701 36702 36703
Tyler 36785