Mã Zip/Postal Code của Fayette, thuộc Alabama - United States

Danh sách mã zip / postal code của Fayette: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Fayette cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Alabama.

Zip/Postal Codes

Bankston 35542
Belk 35545
Berry 35546
Fayette 35555
Glen Allen 35559