Mã Zip/Postal Code của Franklin, thuộc Alabama - United States

Danh sách mã zip / postal code của Franklin: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Franklin cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Alabama.

Zip/Postal Codes

Hodges 35571
Phil Campbell 35581
Red Bay 35582
Russellville 35653 35654
Spruce Pine 35585
Vina 35593