Mã Zip/Postal Code của Geneva, thuộc Alabama - United States

Danh sách mã zip / postal code của Geneva: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Geneva cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Alabama.

Zip/Postal Codes

Bellwood 36313
Black 36314
Chancellor 36316
Coffee Springs 36318
Geneva 36340
Hartford 36344
Malvern 36349
Samson 36477
Slocomb 36375