Mã Zip/Postal Code của Anchorage Municipality, thuộc Alaska - United States

Danh sách mã zip / postal code của Anchorage Municipality: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Anchorage Municipality cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Alaska.

Zip/Postal Codes

Anchorage 99501 99502 99503 99504 99507 99508 99509 99510 99511 99513 99514 99515 99516 99517 99518 99519 99520 99521 99522 99523 99524 99529 99530 99599 99695
Chugiak 99567
Eagle River 99577
Girdwood 99587
Indian 99540
Jber 99505 99506