Mã Zip/Postal Code của Phoenix, thuộc Arizona - United States

Danh sách mã zip / postal code của Phoenix: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Phoenix cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Arizona.

Zip/Postal Codes

Phoenix 85001 85002 85003 85004 85005 85006 85007 85008 85009 85010 85011 85012 85013 85014 85015 85016 85017 85018 85019 85020 85021 85022 85023 85024 85025 85026 85027 85028 85029 85030 85031 85032 85033 85034 85035 85036 85037 85038 85039 85040 85041 85042 850