Mã Zip/Postal Code của Bakersfield, thuộc California - United States

Danh sách mã zip / postal code của Bakersfield: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Bakersfield cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang California.

Zip/Postal Codes

Bakersfield 93301 93302 93303 93304 93305 93306 93307 93308 93309 93311 93312 93313 93314 93380 93383 93384 93385 93386 93387 93388 93389 93390