Mã Zip/Postal Code của Oxnard, thuộc California - United States

Danh sách mã zip / postal code của Oxnard: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Oxnard cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang California.

Zip/Postal Codes

Oxnard 93030 93031 93032 93033 93034 93035 93036