Mã Zip/Postal Code của Santa Clarita, thuộc California - United States

Danh sách mã zip / postal code của Santa Clarita: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Santa Clarita cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang California.

Zip/Postal Codes

Santa Clarita 91350 91380 91382 91383 91390