Mã Zip/Postal Code của Tehama, thuộc California - United States

Danh sách mã zip / postal code của Tehama: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Tehama cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang California.

Zip/Postal Codes

Corning 96021
Flournoy 96029
Gerber 96035
Los Molinos 96055
Manton 96059
Mill Creek 96061
Mineral 96063
Paskenta 96074
Paynes Creek 96075
Proberta 96078
Red Bluff 96080
Tehama 96090
Vina 96092