Mã Zip/Postal Code của Bridgeport, thuộc Connecticut - United States

Danh sách mã zip / postal code của Bridgeport: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Bridgeport cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Connecticut.

Zip/Postal Codes

Bridgeport 06601 06602 06604 06605 06606 06607 06608 06610 06673 06699