Mã Zip/Postal Code của Jacksonville, thuộc Florida - United States

Danh sách mã zip / postal code của Jacksonville: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Jacksonville cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Florida.

Zip/Postal Codes

Jacksonville 32099 32201 32202 32203 32204 32205 32206 32207 32208 32209 32210 32211 32212 32214 32216 32217 32218 32219 32220 32221 32222 32223 32224 32225 32226 32227 32228 32229 32231 32232 32234 32235 32236 32237 32238 32239 32241 32244 32245 32246 32247 32254 322