Mã Zip/Postal Code của Miami-Dade, thuộc Florida - United States

Danh sách mã zip / postal code của Miami-Dade: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Miami-Dade cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Florida.

Zip/Postal Codes

Coral Gables 33114
Hialeah 33002 33010 33011 33012 33013 33014 33015 33016 33017 33018
Homestead 33030 33031 33032 33033 33034 33035 33039 33090 33092
Key Biscayne 33149
Miami Beach 33109 33119 33139 33140 33141 33154 33239
Miami Gardens 33056
North Miami Beach 33160
Opa Locka 33054 33055