Mã Zip/Postal Code của Effingham, thuộc Georgia - United States

Danh sách mã zip / postal code của Effingham: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Effingham cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Georgia.

Zip/Postal Codes

Clyo 31303
Eden 31307
Guyton 31312
Meldrim 31318
Rincon 31326
Springfield 31329