Mã Zip/Postal Code của Jenkins, thuộc Georgia - United States

Danh sách mã zip / postal code của Jenkins: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Jenkins cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Georgia.

Zip/Postal Codes

Millen 30442
Perkins 30822