Mã Zip/Postal Code của Wayne, thuộc Georgia - United States

Danh sách mã zip / postal code của Wayne: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Wayne cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Georgia.

Zip/Postal Codes

Jesup 31545 31546 31598 31599
Odum 31555
Screven 31560