Mã Zip/Postal Code của Wilkes, thuộc Georgia - United States

Danh sách mã zip / postal code của Wilkes: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Wilkes cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Georgia.

Zip/Postal Codes

Rayle 30660
Tignall 30668
Washington 30673