Mã Zip/Postal Code của Ottawa, thuộc Kansas - United States

Danh sách mã zip / postal code của Ottawa: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Ottawa cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kansas.

Zip/Postal Codes

Bennington 67422
Delphos 67436
Minneapolis 67467
Tescott 67484