Mã Zip/Postal Code của Barren, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Barren: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Barren cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Austin 42123
Cave City 42127
Eighty Eight 42130
Etoile 42131
Glasgow 42141 42142
Hiseville 42152
Lucas 42156
Park City 42160