Mã Zip/Postal Code của Carlisle, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Carlisle: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Carlisle cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Arlington 42021
Bardwell 42023
Cunningham 42035
Milburn 42070