Mã Zip/Postal Code của Carter, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Carter: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Carter cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Carter 41128
Denton 41132
Grahn 41142
Grayson 41143
Hitchins 41146
Olive Hill 41164
Soldier 41173
Willard 41181