Mã Zip/Postal Code của Jessamine, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Jessamine: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Jessamine cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Keene 40339
Nicholasville 40340 40356
Wilmore 40390