Mã Zip/Postal Code của Oldham, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Oldham: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Oldham cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Buckner 40010
Crestwood 40014
Goshen 40026
La Grange 40031 40032
Pewee Valley 40056
Westport 40077