Mã Zip/Postal Code của Owsley, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Owsley: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Owsley cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Booneville 41314
Mistletoe 41351
Ricetown 41364
Vincent 41386