Mã Zip/Postal Code của Powell, thuộc Kentucky - United States

Danh sách mã zip / postal code của Powell: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Powell cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Kentucky.

Zip/Postal Codes

Clay City 40312
Slade 40376
Stanton 40380