Mã Zip/Postal Code của East Baton Rouge Parish, thuộc Louisiana - United States

Danh sách mã zip / postal code của East Baton Rouge Parish: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của East Baton Rouge Parish cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Louisiana.

Zip/Postal Codes

Baker 70704 70714
Greenwell Springs 70739
Pride 70770
Zachary 70791