Mã Zip/Postal Code của Carver, thuộc Minnesota - United States

Danh sách mã zip / postal code của Carver: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Carver cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Minnesota.

Zip/Postal Codes

Carver 55315
Chanhassen 55317
Chaska 55318
Cologne 55322
Hamburg 55339
Mayer 55360
New Germany 55367
Norwood 55383 55554 55583
Norwood Young America 55368
Victoria 55386
Waconia 55387
Watertown 55388
Young America 55397 55550 55551 55553 55558 55568 55594